Coneix la nostra escola

Segueix-nos en una sèrie de vídeos que publicarem periòdicament i que t'ajudaran a conèixer millor com és el nostre dia a dia.

Educació física a EP

Considerem de gran importància l’Educació Física per al desenvolupament integral dels infants. Aquesta matèria ens ajuda a formar persones que creen i practiquen el treball en equip amb un objectiu comú, promou l’educació en valors i fomenta la superació i l’exploració de les possibilitats de cadascú. Amb la pràctica entenem que és imprescindible acceptar als altres, reconèixer l’esforç de tots i cadascun dels membres d’un grup. Movem el cos per moure el món!

Construïm minimons

Peces soltes, nins, animals, plataformes… elements poc definits per aconseguir que el joc flueixi de manera lliure i espontània. Durant l’estona de “mini mons”, els infants fan reals els escenaris i contextos que tenen al seu pensament, donant vida a les seves històries a través de la seva imaginació i creativitat.

Cuina, menjador i monitoratge

L'estona del menjador és un espai educatiu més, en consonància amb el projecte educatiu del centre, en què els alumnes, aprenen tant uns hàbits d’higiene i d’alimentació saludables, com unes normes socials bàsiques i de relació. En els moments de lleure s’ofereixen diverses activitats que fomenten les relacions interpersonals, l’autonomia i el respecte, sempre amb l’acompanyament d’uns monitors que prioritzen l’educació en valors. Disposar de cuina pròpia ens permet oferir una dieta equilibrada i de qualitat, tenint molt presents les dietes específiques dels alumnes que presenten alguna mena d’intolerància o al·lèrgia.

Matemàtiques a EP

Viure les matemàtiques de manera lúdica, amb material manipulatiu, compartint en grup estratègies de resolució, aprenent de manera més autònoma per aconseguir establir relacions entre les característiques dels cossos geomètrics, treballar la descomposició numèrica, desenvolupar agilitat en el càlcul mental que ens durà a resoldre algorismes més complexes... tot gaudint experimentant!

Plàstica a ESO

Color, dibuix, disseny, textures, carbonets, volum, pastels, ... A la matèria d'educació visual i plàstica d’ESO fomentem la creativitat per despertar l’artista que tots tenim dins!

Lectoescriptura a P3 i P4

Aquí teniu un tastet de com treballem la lectoescriptura a P3 i P4. A partir de propostes atractives, estimulem i incitem als infants a endinsar-se en el món de la lectoescriptura, tot respectant el propi interès que despertarà quan l’infant estigui preparat. A l’escola oferim diferents contextos d’aprenentatge on percebre, identificar i jugar amb els sons de la llengua oral i familiaritzar-se amb les grafies de la llengua escrita.

Lectoescriptura a P5

Aquí teniu un tastet de com treballem la lectoescriptura a P5. Des de l’escola, potenciem els aspectes funcionals i comunicatius de la llengua, posant en relleu el paper de l’infant com a subjecte actiu en el seu procés d’aprenentatge. Hem apostat per un apropament atractiu cap a la lectoescriptura per tal d’aconseguir que aquesta es converteixi en un plaer per als nens i nenes.

Robòtica

La robòtica afavoreix la capacitat dels infants de plantejar-se una necessitat o problema global, comprendre’l i trobar una solució. Enforteix les capacitats de lideratge, ja que cal proposar solucions per acabar aconseguint els reptes plantejats. Utilitza metodologies d'aprenentatge col·laboratiu, generant contextos idonis per desenvolupar competències socials com l'autoestima, el treball en equip, el debat o la negociació. A més a més estimula la ciència i l’enginyeria entre nens i nenes.

Racons a Ed. Infantil

A racons delimitem diversos espais a l’aula oferint propostes on els infants treballen les intel·ligències múltiples en petit grup. A més, la presència de dues mestres en aquesta franja, ens permet oferir una atenció individualitzada cap als infants, respectant els seus interessos i ritmes d’aprenentatge.

Entrada relaxada a P3 i P4

L’entrada relaxada és un moment d’acollida i de trobada amb la resta de la classe, on els nens i nenes es mouen segons els seus interessos. És una estona màgica en la qual es respecta el ritme de cada infant.

Psicomotricitat a Educació Infantil

L'escola disposa d'una sala completament renovada per a la pràctica psicomotriu. Per als infants jugar és una necessitat vital i aprenen a través del moviment. Durant les activitats de psicomotricitat, potenciem l’autoestima, la consciència i la construcció del propi cos, l’autonomia, el coneixement i l’acceptació dels límits, la relació entre iguals, la percepció i l’exploració de l’entorn, la imaginació i l'expressió emocional.