Matèries

A l’ESO distingim entre matèries comunes, que fan tots els alumnes, matèries optatives, que poden escollir, i matèries complementàries, que desenvolupen aspectes més personals o reforcen algun aspecte de les altres matèries.

Matèries comunes

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
 • Llengua i literatura catalana
 • Llengua i literatura castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials
 • Educació Física
 • Religió
 • Tecnologia
 • Ciències naturals
 • Música
 • Treball de síntesi
 • Educació Visual i Plàstica
 • Tutoria
 • Llengua i literatura catalana
 • Llengua i literatura castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials
 • Educació Física
 • Religió
 • Tecnologia
 • Ciències naturals: FiQ
 • Música
 • Treball de síntesi
 • Tutoria
 • Llengua i literatura catalana
 • Llengua i literatura castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Ciències socials
 • Educació física
 • Religió
 • Tecnologia
 • Física i Química
 • Biologia i Geologia
 • Educació Visual i Plàstica
 • Treball de síntesi
 • Tutoria
 • Llengua i literatura catalana
 • Llengua i literatura castellana
 • Llengua anglesa
 • Matemàtiques
 • Socials
 • Educació física
 • Religió
 • Projecte de recerca
 • Tutoria

Matèries optatives

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
 • Expressió escrita

 

 

 

Activitats complementàries

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
 • Expressió oral i escrita
 • Jocs cooperatius
 • Orientació professional
 • APS (Aprenentatge i servei)

Treball de síntesi

Aquest treball es realitza a final de curs en els tres primers cursos de l’etapa. L’alumnat ha de realitzar, en grups, un seguit d’activitats que integren continguts de diverses matèries. S’aconsegueix així que els alumnes treballin en equip, coneguin en profunditat els diferents temes que se’ls proposa i globalitzin l’aprenentatge interdisciplinar, relacionant els continguts de les diferents àrees que s’enllacen entre si.

Projecte de recerca

Al finalitzar el quart curs de l’ESO, l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca, que es fa en grup, i que relaciona els aprenentatges adquirits en les diferents matèries. Es potencia una metodologia de descoberta i de recerca al voltant d’un tema escollit i acotat, sota la direcció d’un professor. Es posa l’èmfasi en la participació activa de cada alumne i la capacitat de treballar en equip.

Tornar a ESO

Fes clic