EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Educació Primària

Des de l’estimació i l’acompanyament, volem formar persones autònomes i competents donant les eines que els permetin construir el seu propi coneixement en un clima familiar basat en el respecte, la col·laboració i la solidaritat.

L'etapa

L'Educació Primària comprèn sis cursos acadèmics, que es cursaran normalment entre els sis i els dotze anys, i té carácter obligatori. S'organitza en tres cicles de dos cursos cada un: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys) , Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys). Més

Currículum

El Currículum d’Educació Primària, estructurat per àmbits, té com objectiu garantir l’assoliment de les competències. Més

Metodologia

Amb el nostre caràcter propi sempre present i amb la voluntat de canvi constant, estem oberts a la innovació i a introduir, després de valorar-les, totes aquelles noves metodologies que ens poden garantir una millora en els aprenentatges dels nostres alumnes i en la qualitat dels ensenyaments. Més

Notícies d'Educació Primària

Fes clic