Metodologia

Les escoles marianistes tenim una tradició de 200 anys en el món educatiu, i el nostre estil pedagògic es caracteritza per cinc trets característics, l’esperit de família, l’educació integral i de qualitat, l’educació per la justícia i la pau, la formació en la fe, i l’adaptació al canvi, que hem heretat dels nostres fundadors, i que anem actualitzant a partir de l’experiència i la pràctica a les aules.

L’esperit de família

El nostre treball diari té sempre present un tracte cordial, senzill i respectuós entre tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, professorat, famílies, personal no docent, ...).

L’educació integral i de qualitat

Els educadors treballen, des del reconeixement de la diversitat, per potenciar el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, físiques i afectives dels alumnes, per acompanyar-los en el seu creixement personal, orientar-los segons les seves aptituds i ajudar especialment a aquells alumnes que més ho necessiten.

L’educació per la justícia i la pau

Entenem que l’escola és també un espai idoni per viure des de l’estimació i la solidaritat. Per això, eduquem amb accions concretes que afavoreixen el treball de valors en favor dels companys i la descoberta de realitats properes o llunyanes que promouen el compromís dels alumnes cap als altres.

La formació en la fe

La nostra comunitat educativa és també comunitat pastoral, i com a escola marianista, presentem des de la llibertat les figures de Jesús i Maria per educar la intel·ligència i el cor amb valors humans coherents amb un model d’inspiració cristiana. Des de les diferents àrees transmeten els valors de l’evangeli que promoguin un diàleg entre la fe i la cultura i que permetin una obertura a la transcendència a través de la interioritat, l’escolta i la reflexió.

L’adaptació al canvi

L’escola està atenta i promou aquelles adaptacions i innovacions que suposen una millora dels processos d’aprenentatges dels alumnes, i des de la contínua formació del professorat i l’avaluació contínua dels resultats acadèmics, es posen en pràctica, adaptant-les a la resta d’activitats que continuïn sent vàlides.

Necessites informació?

Fes clic