Cada alumne, un acompanyament

16 de novembre de 2022

Valorem a cada infant i jove a partir de les seves fortaleses i singularitats i l’acompanyem en el seu desenvolupament personal i acadèmic.