Som un col·legi marianista, amb la voluntat d’acompanyar els infants i joves, dels 3 als 16 anys, perquè des d’un entorn de confiança i seguretat, qua anomenem Esperit de Familia, gaudeixin del seu procés d’aprenentatge i esdevinguin persones

  • que visquin des de l’alegria i la llibertat
  • ben preparades per al món professional
  • amb un esperit crític, solidari i compromès amb una societat i un món plurals
CM Català

Amb presència al barri des de 1960, la nostra proposta educativa combina la tradició educativa marianista amb un nou projecte pedagògic, el REM (Recrear l'Escola Marianista), que impulsem i compartim amb les altres 19 escoles de la nostra xarxa de col·legis marianistes.

El REM té una doble finalitat:

  1. Ajudar a cada alumne a desenvolupar el millor de si mateix/a i construir un projecte vital
  2. Integrar-se de forma creativa en el món per transformar-lo

Estil educatiu relacional

Basat en 8 tipus de relacions que es donen dins el centre, entre:

Educació Integral dels i les alumnes

Potenciant en el major grau possible cadascuna de les seves dimensions, que estan establertes també en 8

L’Atenció a la Diversitat

El Departament d’Orientació és un recurs que l’escola ofereix a tot l’alumnat de l’escola per tal d’atendre’l en la seva diversitat. Observem, explorem i detectem possibles dificultats que puguin presentar els alumnes, realitzant les derivacions adients i fent-ne un seguiment continuat. Igualment, orientem el professorat en la seva tasca diària i ens reunim amb famílies i professionals externs.

El SIEI (Suport Intensiu Escolarització Inclusiva) facilita l’escolaritat al nostre centre dels alumnes que necessiten aquesta atenció, sumant-se als suports universals i addicionals per a la inclusió. Vols saber-ne més?

La vetlladora atén de manera directa als infants amb necessitats educatives específiques, adaptant-se a l’edat, les característiques de cada infant i el seu entorn personal i escolar.

Estratègia Digital del Centre

L’Estratègia Digital del Centre defineix i concreta les línies d’actuació del nostre centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Aquesta EDC és un document viu i en constant millora que s’emmarca en el projecte DigCompEdu de la Unió Europea, que busca analitzar i fomentar la competència digital dels educadors per tal de garantir la de l’alumnat. Ha estat desenvolupada per la Comissió Digital del Centre, tot seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament i en col·laboració amb el departament de noves tecnologies de la Fundació d’Escoles Marianistes Domingo Lázaro.