En la nostra escola la pastoral és el conjunt d’accions educatives que tenen com a finalitat proposar, educar i acompanyar l’experiència religiosa cristiana dels nostres alumnes. Aquesta experiència religiosa cristiana consisteix en:

Viure en Comunitat Cristiana
moguts per l’acció de l’Esperit Sant
arribant a la trobada amb Crist Viu
que ens genera identitat personal
i es manifesta en un estil de Vida.

Des de la pastoral, mostrem als alumnes que el valors cristians es tradueixen en fets i actituds visibles per ajudar a fer entre tots un món millor, més humà.