La nostra escola ofereix gran quantitat d’activitats extraescolars que complementen l’oferta educativa formal.