Desenvolupem les capacitats i els talents, amb autonomia i integrant les emocions.

Des de l’estimació i l’acompanyament, i en un clima de respecte, col·laboració i solidaritat, es potencia l’autonomia personal i les habilitats dels infants, donant eines que els permetin construir el seu propi coneixement.

Què aprenen?

Reprodueix vídeo

Amb l’objectiu prioritari de formar infants competents i feliços en el seu dia a dia, ens fixem altres objectius específics, tenint en compte tant la part acadèmica, com la personal i la social.

  • Iniciar-se en l’adquisició d’habilitats i competències, posant especial èmfasi en el treball cooperatiu.
  • Créixer com a persona autònoma, desenvolupant les habilitats socials i sent capaç d’expressar les pròpies emocions.
  • Aprendre a conviure en la diversitat, enfortint les relacions i el sentit de pertinença.

Com aprenen?

Per aconseguir que l’alumne sigui realment el protagonista del seu aprenentatge, apliquem metodologies actives i vetllem per la necessària atenció individualitzada i el seguiment del treball diari, amb la participació activa de la família.

L’ús de la tecnologia, el desenvolupament de projectes interdisciplinaris, les codocències o els suports individualitzats, són alguns dels recursos educatius que fem servir i que ens permeten fer realitat el nostre projecte educatiu.