Introducció

Descripció geogràfica

El Col·legi Adela de Trenquelleon es troba situat a la Rbla Guipúscoa, 24, en una zona cèntrica de la ciutat de Barcelona, al districte X, Sant Martí. La zona geogràfica circumdant està caracteritzada per la seva diversitat urbana, amb una combinació d’àrees residencials i comercials. L’escola es troba en una ubicació convenient, amb fàcil accés a través de diverses vies principals (Avda. Meridiana, Diagonal, Gran Via i les autopistes B10, C31 i C33) i transport públic (metro L1, 2 i 5, Rodalies R1, R2, R3 i R4 i diverses línies de Bus urbà, entre elles H10, 33, 34 i V26).

Titularitat

El Col·legi Adela de Trenquelleon és un centre educatiu concertat amb la Generalitat de Catalunya, de titularitat privada fundat amb l’objectiu de proporcionar una educació de qualitat a la comunitat local. La seva fundació es remunta a l’any 1960, quan les Filles de Maria Immaculada (Marianistes), que ja tenien llarga tradició educativa tant a França com a Espanya, van decidir establir una escola amb una visió pedagògica innovadora i compromesa amb el desenvolupament integral dels seus estudiants en una zona de nova creació com era l’emergent barri de Sant Martí. Aleshores el barri estava conformat per un alt nivell d’immigració precària i inclús per zones de barraques i l’acció de les germanes va tenir molt bona acollida.
Des de la seva fundació, el col·legi ha mantingut una reputació destacada per la seva excel·lència acadèmica, els seus valors ètics i el seu enfocament en la formació integral dels alumnes, inspirats en els valors de Maria, la Mare de Déu. Amb una àmplia oferta educativa que abasta des de l’educació infantil fins a l’educació secundària, el col·legi busca proporcionar una educació basada en els últims avenços pedagògics i tecnològics.
Des de fa diversos anys les Escoles Marianistes de tota Espanya s’han anant adherint a la Fundació Marianista Domingo Lázaro, qui ostenta actualment la titularitat de l’escola, sent el Col·legi Adela de Trenquelléon el seu únic centre a Catalunya, dels 20 que la conformen a l’estat espanyol. Aquest procés unificador ha permès que els col·legis Marianistes puguin desenvolupar i implementar de manera efectiva les seves pròpies metodologies i pràctiques educatives, prioritzant sempre el benestar i el desenvolupament integral dels seus estudiants.

 

Nivell educatiu i socioeconòmic de les famílies

El Col·legi Adela de Trenquelleon ofereix educació des del nivell d’educació infantil fins a l’educació secundària. El centre atén una població diversa d’estudiants provinents de diferents contextos socioeconòmics. Les famílies de l’escola representen una barreja de classes socials, amb una varietat de nivells d’ingressos i ocupacions professionals.

Dades sobre alumnat i professorat

L’escola compta amb una matrícula total d’aproximadament 700 estudiants. La composició de l’alumnat reflecteix la diversitat ètnica i cultural de la zona, amb estudiants provinents de diferents orígens i nacionalitats. Es fa èmfasi en la inclusió i es promou un ambient de respecte i acceptació mútua.

El cos docent està compost per un equip altament qualificat i compromès, format per al voltant de 60 educadors. El personal docent es caracteritza per la seva dedicació i professionalisme, oferint un enfocament educatiu centrat en les necessitats individuals dels estudiants. A més, l’escola compta amb personal de suport i administratiu que contribueix al funcionament eficient de la institució.

Espais físics i virtuals per a l’aprenentatge

El Col·legi Adela de Trenquelleon disposa d’espais físics ben equipats per a l’aprenentatge, que inclouen aules espaioses i ben il·luminades, laboratoris de ciències, biblioteca i sales de treball en grup. Aquests espais estan dissenyats per facilitar l’intercanvi d’idees, la col·laboració entre estudiants i la realització de projectes. Tots ells compten amb PDI, ordinador i connexió a internet.

 

A més dels espais físics, el col·legi també ha desenvolupat una plataforma virtual d’aprenentatge, accessible mitjançant els dispositius digitals dels estudiants. A través d’aquesta plataforma, els estudiants poden accedir a materials didàctics, recursos educatius en línia i participar en activitats interactives que complementen l’ensenyament presencial. La plataforma virtual d’aprenentatge es vertebra a través del portal SM Educamos des d’on, depenent del perfil de l’usuari, es facilita un accés centralitzat a llibres de text, entorn virtual d’SM, Google Classroom, Microsoft Office i l’entorn de gestió acadèmica i econòmica.

 

Infraestructura de xarxa i connectivitat

El col·legi ha realitzat inversions significatives en la seva infraestructura de xarxa per assegurar una connectivitat fiable i d’alta velocitat. S’han instal·lat punts d’accés Wi-Fi en tot el recinte escolar per permetre als estudiants i professors connectar-se a Internet des de qualsevol lloc del col·legi. A més, s’ha implementat una xarxa local (LAN) per garantir una connexió estable i segura entre els dispositius del col·legi.

 

 

Gestió de dispositius digitals

El Col·legi Adela de Trenquelleon compta amb un sistema de gestió de dispositius digitals que facilita la distribució, seguiment i manteniment dels equips tecnològics. A Secundària cada estudiant de 1r i 2n d’ESO disposa d’un dispositiu assignat, una tauleta Apple, que utilitza tant a l’escola com a casa, culminant el curs 2024-25 la implantació total del model 1×1 a l’ESO. A la resta d’etapes i cursos el Col·legi disposa de més de 60 iPads compartits per dur a terme activitats concretes d’aprenentatge. Això permet una integració efectiva de la tecnologia en l’entorn d’aprenentatge i fomenta l’ús responsable dels dispositius digitals. La gestió d’aquests dispositius de la marca Apple es realitza conjuntament des del portal Apple School Manager i del servei MDM JamfSchool (antigament conegut con Zuludesk).

Es disposa d’ordinadors i dispositius per l’àrea de gestió (8), així com 65 ordinadors repartits a cadascuna de les aules del centre i a una aula d’informàtica. Tots aquests equips venen controlats des de 2 servidors, amb un Firewall virtual d’OpenDNS i un software de control d’Ubiquiti Solutions.

 

Política d’ús acceptable

El col·legi ha establert una política d’ús acceptable per als estudiants, que estableix les directrius clares i les expectatives en l’ús dels dispositius digitals i l’accés a Internet. Aquesta política promou un ús responsable de la tecnologia, incloent-hi la prohibició de contingut inadequat, el respecte a la privacitat i els drets d’autor, i la prevenció del ciberassetjament. S’educa als estudiants sobre els riscos i les implicacions de l’ús inadequat de la tecnologia, fomentant valors ètics en l’entorn digital.

 

Protocol de suport tècnic

El col·legi compta amb un protocol de suport tècnic per atendre les necessitats i consultes relacionades amb els dispositius digitals i la infraestructura de xarxa. Es disposa d’un departament TIC format per dues persones amb horari de dedicació parcial que brinda assistència als estudiants i als membres del professorat en cas de problemes tècnics. En el cas de reparacions de dispositius, generalment s’externalitzen a serveis oficials. Aquest protocol garanteix una resposta eficient i eficaç per solucionar els problemes i minimitzar les interrupcions en el procés d’aprenentatge.

El Col·legi Adela de Trenquelleon destaca per les seves pràctiques innovadores relacionades amb la tecnologia digital, les quals s’integren en diferents àmbits de l’organització del centre, les metodologies didàctiques i les pràctiques educatives. A continuació, es detallen algunes de les pràctiques destacades:

 • Integració de la tecnologia a l’aula: El col·legi fomenta l’ús de dispositius digitals com a eines d’aprenentatge en les diverses àrees curriculars. Es promou l’ús de tauletes i ordinadors portàtils perquè els estudiants puguin accedir a recursos en línia, realitzar investigacions, crear projectes multimèdia i col·laborar amb els seus companys mitjançant eines i plataformes digitals.
 • Aprenentatge actiu i col·laboratiu: Es fomenta l’ús de metodologies didàctiques centrades en l’estudiant, com ara l’aprenentatge basat en projectes, l’aprenentatge col·laboratiu i l’aprenentatge basat en problemes. La tecnologia digital s’utilitza per a facilitar aquests enfocaments, permetent als estudiants treballar en equip, compartir idees i presentar els seus treballs de manera interactiva mitjançant eines de col·laboració en línia.
 • Desenvolupament de la competència digital: El col·legi posa un fort èmfasi en el desenvolupament de la competència digital tant per als estudiants com per als docents. Es realitzen formacions i tallers regulars per millorar les habilitats i coneixements tecnològics dels estudiants, incloent-hi l’ús segur i responsable de la tecnologia. L’alumnat de 1r d’ESO disposa d’una assignatura específicament dedicada al desenvolupament d’aquesta competència i des de 5è de Primària fins a 4t d’ESO hi ha implementat un projecte de robòtica educativa fonamentat en robots de Lego i Makeblock. A més, es promou la participació en concursos i activitats relacionades amb les tecnologies digitals per estimular la seva creativitat i habilitats tècniques.
 • Formació del professorat: El col·legi ofereix programes de formació continuada per als docents amb l’objectiu de millorar la seva competència digital i integrar de manera efectiva la tecnologia a les seves pràctiques educatives. Es promou l’intercanvi de bones pràctiques i l’exploració de noves eines i recursos digitals que enriquissin l’experiència d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.

En resum, el Col·legi Adela de Trenquelleon destaca per la seva visió innovadora i integració efectiva de la tecnologia digital en diferents aspectes de l’educació. A través de pràctiques pedagògiques centrades en l’estudiant i un enfocament actiu, es promou el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat i dels docents, preparant-los per afrontar els reptes de la societat digital actual.

 

En el Col·legi Adela de Trenquelleon, es dona gran importància als aspectes organitzatius i a les vies de participació de la comunitat educativa per al disseny de l’Entorn d’Aprenentatge Digital (EDC). A continuació, s’explicaran aquests aspectes:

 • Òrgans de participació: El col·legi compta amb diferents òrgans de participació que permeten la implicació activa de la comunitat educativa en el disseny de l’EDC. Aquests òrgans inclouen el Consell Escolar, que està format per representants de les diferents parts interessades com a famílies, docents, personal no docent i estudiants (en el cas dels nivells educatius corresponents). A través del Consell Escolar, es prenen decisions col·lectives sobre els aspectes relacionats amb l’EDC, com ara la selecció de plataformes educatives, l’adquisició de recursos tecnològics i la definició de les polítiques de l’entorn digital.
 • Departament TIC i Comissió de Cultura Digital: A més del Consell Escolar, el col·legi estableix un Departament TIC format per dos membres del professorat, els quals conjuntament amb l’Equip Directiu i el Departament TIC de la FEMDL defineix la línia d’actuació general a les noves tecnologies. Coincidint amb la necessitat de l’elaboració de l’EDC es va constituir una Comissió de Cultura Digital formada pels dos membres del Departament TIC i una professora d’EI. Aquesta Comissió es reuneix periòdicament elaborar l’EDC, així com per avaluar i planificar les estratègies d’integració de la tecnologia en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Es realitza un seguiment de les pràctiques educatives, s’identifiquen les necessitats i s’estableixen les prioritats per al desenvolupament de l’EDC.
 • Participació de les famílies: El col·legi fomenta la participació activa de les famílies en el disseny de l’EDC mitjançant una extensa enquesta, en les qual s’explicaven les estratègies d’integració de la tecnologia i es va obtenir el seu feedback. Les famílies van tenir l’oportunitat de compartir les seves inquietuds, suggeriments i propostes per millorar l’experiència educativa digital dels seus fills.
 • Formació i capacitació: El col·legi ofereix formació i capacitació en l’àmbit digital per als docents. Per a les famílies es realitzen tallers, seminaris i sessions informatives sobre l’ús de les eines digitals, les pràctiques segures en línia i la importància del desenvolupament de la competència digital. Aquesta formació permet a tots els membres de la comunitat educativa adquirir les habilitats i coneixements necessaris per aprofundir en l’EDC.

En resum, el Col·legi Adela de Trenquelleon promou una cultura de participació i col·laboració amb tota la comunitat educativa per al disseny de l’EDC. A través d’òrgans de participació, del Departament TIC, de la Comissió de Cultura Digital i espais de formació, es treballa conjuntament per establir les bases d’un entorn d’aprenentatge digital eficaç i adaptat a les necessitats i expectatives de tots els implicats en el procés educatiu.

Estratègia digital de centre i relació amb la Programació General Anual (PGA) i el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Diagnosi

Per realitzar la diagnosi de centre i aplicar aquesta informació per a l’elaboració de l’Entorn d’Aprenentatge Digital (EDC), el Col·legi Adela de Trenquelleon ha utilitzat l’eina SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies). Aquesta eina és desenvolupada per la Comissió Europea i té com a objectiu avaluar i reflexionar sobre l’ús i l’efectivitat de les tecnologies educatives a l’entorn escolar.
L’eina SELFIE permet realitzar una anàlisi en profunditat dels aspectes clau relacionats amb l’ús de la tecnologia en l’aprenentatge. A través de qüestionaris, permet recollir informació sobre les competències digitals del professorat i de l’alumnat, les pràctiques pedagògiques utilitzades, la infraestructura tecnològica disponible i altres factors rellevants.
Un cop es van recollir les dades mitjançant l’eina SELFIE, el col·legi utilitza aquesta informació per analitzar l’estat actual de l’ús de la tecnologia a l’aula i identificar punts forts i àrees d’ millora. A partir d’aquesta anàlisi, es va dissenyar l’Entorn d’Aprenentatge Digital (EDC).
A més a més per tal de donar cabuda a les famílies dins de l’EDC, la Comissió de Cultura Digital va decidir realitzar una àmplia enquesta a les famílies, les quals van contestar en una proporció aproximada del 40% del total.

Dels resultats obtinguts en el SELFIE, que va tenir 4 versions, dues per professorat i dues d’alumnat, diferenciant ambdós segons si eren de l’etapa Primària o Secundària. Tot i les diferències d’etapes els resultats ens van donar percepcions similars per grups d’individus, tant alumnes, professorat com famílies, aquestes últimes a través de la seva enquesta ens donen afirmacions molt compactes a les preguntes que se’ls faciliten.
Bàsicament ens trobem amb un conjunt de la comunitat educativa que valora molt positivament el material tecnològic que té al seu abast, tot recordant l’alt volum de dispositius que hi ha repartits pel centre, així com la bona connectivitat d’internet tant per cable com per radio.
On sí trobem diferències és en la seguretat de l’ús, que és molt més elevada en els docents i alumnes que no pas en les famílies, on una immensa majoria confessa dificultats per comprendre el que fan els estudiants a nivell tecnològic a l’escola i on la majoria reconeix que no poden ajudar els infants es aquests aspectes.
Lògicament el professorat demanda més temps per poder explorar continguts i per poder compartir les seves fites, trobant una raonable facilitat per fer-ho dins de l’etapa, però reclamant una millor disposició espacial i horària per poder fer-ho amb la resta d’etapes que conformen l’escola.
Sí que cal destacar en positiu la bona valoració general que rebem en la percepció de l’alumnat, tot i que es nota de manera clara una pujada important en els cursos que estan desenvolupant el programa d’1×1 amb iPads.

Anàlisi de la situació del centre

Anàlisi a partir dels resultats de la reflexió que s’ha dut a terme emprant les eines.

Objectius

Els objectius que la Comissió de Cultura Digital va proposar en comú acord amb l’Equip Directiu del centre, van ser els següents.

 1. Millorar l’acollida digital de la comunitat educativa, establint protocols clars.
 2. Donar a conèixer el treball dins de l’àmbit digital que es fa a les diverses etapes.
 3. Incloure l’avaluació de la dimensió digital dins de les avaluacions didàctiques.
 4. Col·laborar amb les famílies en la seva alfabetització digital.