El patinatge en línia és un esport molt popular, complet, segur i divertit, que agrada tant a infants com a adults. L’objectiu principal de l'activitat és formar bons patinadors, és a dir, alumnes que dominin la tècnica del patinatge i potenciar les seves capacitats. Alhora, es treballa la capacitat d’actuar amb respecte tant per si mateixos, com amb la resta i l’entorn en què es mouran.

S’ajudarà a desenvolupar les habilitats psicomotrius, l’equilibri i milloraran el control i coneixement del propi cos.

Calendari, horaris i preu

Quan?

Del 02 d’octubre al 31 de maig

Grups

I4 i I5 Divendres de
16h45 a 18h15
27€/mes
1r a 6è EP Dimecres de
16h45 a 18h15
27€/mes