En la nostra escola la pastoral és el conjunt d’accions educatives que tenen com a finalitat proposar, educar i acompanyar l’experiència religiosa cristiana del nostre alumnat.

Aquesta experiència religiosa cristiana consisteix en:

Viure en Comunitat Cristiana moguts per l’acció de l’Esperit Sant arribant a la trobada amb Crist Viu que ens genera identitat personal i es manifesta en un estil de Vida.